Emtekær-Tanderup vandværk leverer vand
til 187 forbrugere

Vandværket leverer ca. 111.000 m3 vand
til forbrugerne

Begrænset kontrol 29. januar 2018

Udtaget af Eurofins

Analyseparametre Resultat   Enhed    Min Max
Mikrobiologi
Coliforme bakt. 37 gr.C <1 MPN/100 ml    i.m. (*) i.m.
E-coli <1 MPN/100 ml    i.m. i.m.
Kimtal ved 22 gr.C <1 CFU/ml 200      
Metaller                          
Jern 0,001 mg/l       0,2
Oplysninger fra prøvetager
Prøvens klarhed Klar
Prøvens farve Farveløs
Prøvens lugt Ingen
Prøvens smag Normal
Vandtemperatur 8,9 gr.C
pH 7,6 pH    7 8,5
Ledningsevne 63 mS/m
Iltindhold 9,1 mg/l    5

(*) i.m. betyder ikke målbart

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 802 af 1. juni 2016