Emtekær-Tanderup vandværk leverer vand
til 187 forbrugere

Vandværket leverer ca. 98.922 m3 vand
til forbrugerne

Normal kontrol 1. maj 2018

Analyserapport     Resultat      Enhed     Min.     Max
Mikrobiologi                            
Coliforme bakt. 37 g C     <1 MPN/100 ml     i.m. *        
E-coli     <1 MPN/100 ml     i.m.        
Kimtal ved 22 g C     <1 CFU/ml               50  
Kimtal ved 37 g C     <1 CFU/ml                 5
Uorganiske forbindelser                              
Ammonium     0,018 mg/l             0,05
Nitrit     <0,001 mg/l             0,01
Nitrat     0,69 mg/l             50
Chlorid     47 mg/l             250
Fluorid     0,18 mg/l             1,5
Metaller                             
Jern     0,043 mg/l              0,1
Mangan     <0,002 mg/l              0,02
Organiske samleparametre                            
NVOC, ikke flygt. org. carbon     1,4 mg/l               4
Aromatiske kulbrinter                             
Benzen     <0,02 myg/l                 
Toluen     <0,02 myg/l                
Ethylbenzen     <0,02 myg/l                
o-Xylen     <0,02 myg/l                
Oplysninger fra prøvetager                                
Prøvens klarhed     Klar     
Prøvens farve     Farveløs
Prøvens lugt     Ingen
Prøvens smag     Normal
Vandtemperatur     9,6 g. C
pH     7,5 pH     7     8,5
Ledningsevne     68 mS/m