Emtekær-Tanderup vandværk leverer vand
til 187 forbrugere

Vandværket leverer ca. 98.922 m3 vand
til forbrugerne

Drikkevand - Udvidet kontrol

5. OKTOBER 2018, udtaget af Eurofins på råvandet

Hårdhed, total 16

 

Analyserapport     Resultat      Enhed     Min.     Max
Mikrobiologi
Coliforme bakt. 37 g C     <1 MPN/100 ml     i.m. *        
E-coli     <1 MPN/100 ml     i.m.        
Kimtal ved 22 g C     3 CFU/ml               50  
Kimtal ved 37 g C     <1 CFU/ml                 5
Uorganiske forbindelser                              
Hårdhed     16 dH                 
Calcium (Ca)     98 mg/l                  
Magnesium     11 mg/l                 
Ammonium     0,044 mg/l                
Nitrit     0,0026 mg/l                
Nitrat     0,56 mg/l                
Total-P     0,017 mg/l                
Chlorid     46 mg/l                
Fluorid     0,21 mg/l                
Sulfat     53 mg/l                 
Aggressiv kuldioxid       <5      
Hydrogencarbonat     282 mg/l                 
Metaller                             
Jern     0,055 mg/l                 
Kalium (K)     2,2 mg/l                  
Mangan     <0,002 mg/l                 
Natrium (Na)     21 mg/l                   
Organiske samleparametre                            
NVOC, ikke flygt. org. carbon     1,3 mg/l                  
Oplysninger fra prøvetager                                
Prøvens klarhed     Klar     
Prøvens farve     Farveløs
Prøvens lugt     Ingen
Prøvens smag     Normal
Vandtemperatur     16,1 g. C
pH     7,5 pH     7     8,5
Ledningsevne     680 ,S/m                   
Iltindhold     9,5 mg/l                     
* ikke målbart