Emtekær-Tanderup vandværk leverer vand
til 186 forbrugere

Vandværket leverer ca. 102.418 m3 vand
til forbrugerne