Emtekær-Tanderup vandværk leverer vand
til 186 forbrugere

Vandværket leverer ca. 102.418 m3 vand
til forbrugerne

 Ordinær generalforsamling er udsat p.g.a. covid 19 restriktioner.

Generalforsamling bliver indkaldt når covid 19 restriktioner tillader afholdelse af den.