Emtekær-Tanderup vandværk leverer vand
til 186 forbrugere

Vandværket leverer ca. 102.418 m3 vand
til forbrugerne

 Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 5 august 2021 kl. 19.30 i  Tanderup Sognegård.

Dagsorden ifølge vedtægterne