Emtekær-Tanderup vandværk leverer vand
til 187 forbrugere

Vandværket leverer ca. 107.000 m3 vand
til forbrugerne