Emtekær-Tanderup vandværk leverer vand
til 186 forbrugere

Vandværket leverer ca. 90.952 m3 vand
til forbrugerne

Emtekær-Tanderups forsyningsområde:

Hårevej - Hovvej - Tanderupvej - Assensvej - Minendalhuse - Højsholmvej - Præstegårdsvej - Brændemøllevej - Enggårdsvej - Hjortegyden - Nymarksvej - Wedellsborgvej - Damgyden - Emtekærgade - Orelundvej og Blåkildevej.

Fordelt på 186 forbrugere.

Indvindingstilladelsen er på 120.000 m3 om året

Udpumpet mængde i 2019 var 90.952 m3