Emtekær-Tanderup vandværk leverer vand
til 186 forbrugere

Vandværket leverer ca. 102.418 m3 vand
til forbrugerne

Emtekær-Tanderups forsyningsområde:

Assensvej-Blåkildevej-Brændemøllevej-Damgyden-Emtekærgade-Enggårdsvej-Hjortegyden-Hovvej-Højsholmvej-Hårevej-Minendalhuse-Nymarksvej-Orelundvej-Præstegårdsvej-Tanderupvej-Wedellsborgvej..

Fordelt på 186 forbrugere.

Indvindingstilladelsen er på 130.000 m3 om året

Udpumpet mængde i 2020 var 102.418 m3

 Vandværkets ledningsnet