Emtekær-Tanderup vandværk leverer vand
til 187 forbrugere

Vandværket leverer ca. 111.000 m3 vand
til forbrugerne

Emtekær-Tanderups forsyningsområde:

Hårevej - Hovvej - Tanderupvej - Assensvej - Minendalhuse - Højsholmvej - Præstegårdsvej - Brændemøllevej - Enggårdsvej - Hjortegyden - Nymarksvej - Wedellsborgvej - Damgyden - Emtekærgade - Orelundvej og Blåkildevej.

Fordelt på 187 forbrugere.

Indvindingstilladelsen er på 95.000 m3 om året

Udpumpet mængde i 2016 var 111.707 m3

Der er solgt 317 m3 til Husby vandværk

Emtekær-Tanderup vandværk havde i 2016 et vandspild på 6,5%