Emtekær-Tanderup vandværk leverer vand
til 187 forbrugere

Vandværket leverer ca. 98.922 m3 vand
til forbrugerne

Vandkvalitet 2018

Der er tjekket for Chlorothalonil-amidsulfonsyre som ligger under grænseværdien.

Bakteriologiske parametre:

Kimtal ved 22 gr. C     <1    max 200
Coliforme bakterier, 37 gr. C     <1     <1
E-coli     <1     <1
pH     7,5     7 - 8,5

Metaller:

Jern     0,039 mg/l    max 0,2

Oplysninger fra prøvetager:

Prøvens klarhed     Klar  
Prøvens farve     Farveløs  
Prøvens lugt     Ingen  
Prøvens smag     Normal  
Vandtemperatur     10,9     
Ledningsevne     68 mS/m  
Iltindhold     9,4 mg/l      min 5