Emtekær-Tanderup vandværk leverer vand
til 187 forbrugere

Vandværket leverer ca. 123.253 m3 vand
til forbrugerne

 

På linket herunder, har man mulighed finde vandværkets vandprøver, vandkvalitet og udpumpede mængder pr. år.

 

                            Vandprøver

 Vores vands hårdhed total er 17 °dH