Emtekær-Tanderup vandværk leverer vand
til 187 forbrugere

Vandværket leverer ca. 111.000 m3 vand
til forbrugerne

Vandkvalitet 2016

Bakteriologiske parametre:

Kimtal ved 22 gr. C     26    max 200
Coliforme bakterier, 37 gr. C     <1     <1
E-coli     <1     <1
pH     7,6     7 - 8,5

Metaller:

Arsen    4,05 myg/l     max 5
Bor    32,5 myg/l     max 1000
Cobolt     <0,13 myg/l     max 5
Jern     1,15 mg/l    max 0,2
Nikkel     0,22 myg/l     max 20

Oplysninger fra prøvetager:

Prøvens klarhed     Klar  
Prøvens farve     Farveløs  
Prøvens lugt     Ingen  
Prøvens smag     Normal  
Vandtemperatur     8,5     
Ledningsevne     62 mS/m  
Iltindhold     9,2 mg/l      min 5