Emtekær-Tanderup vandværk leverer vand
til 187 forbrugere

Vandværket leverer ca. 98.922 m3 vand
til forbrugerne

Takstblad 2018

Fast årlig afgift   kr.   1.600,00
Pris pr. m3   kr.   3,00
Statsafgift af ledningsført vand   kr.   6,37

Hovedanlægs- og forsyningsledningsbidrag

Pr. ejendom/bolig

 

  

 

kr.

 

  

 

 23.671,00

Stikledningsbidrag pr. stk.    kr.    7.000,00
Gebyr, 1. rykker   kr.   200,00
Gebyr, 2. rykker   kr.   100,00
For sen indsendelse af selvaflæsningskort   kr.   350,00

Genåbningsgebyr

  

kr.

   500,00

excl. faktiske omkostninger ved lukning og genåbning.

Alle priser er excl. moms og statsafgift