Emtekær-Tanderup vandværk leverer vand
til 187 forbrugere

Vandværket leverer ca. 125.667 m3 vand
til forbrugerne

 

 Takstblad 2024

Driftsbidrag Excl. moms Incl. moms
Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig  kr.  1.800,00  2.250,00
Vandafgift pr. m3  kr.  3,25  4,06
*Statsafgift af ledningsført vand pr. m3  kr.  6,37  7,96

*Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 følger lovgivningen.

Afgifter opkræves i 4 årlige rater: apr. - jul. - okt. - jan.

(Årsopgørelsen for det foregående år kommer sammen med 1. rate i april)

Anlægsbidrag Excl. moms Incl. moms
Hovedanlægsbidrag pr. ejendom/bolig  kr.  5.874,00  7.342,50
Forsyningsledningsbidrag  kr.  24.853,00  31.066,25
Stikledningsbidrag  kr. 12.000,00  15.000,00
I alt tilslutningsafgift  kr. 42.727,00  53.408,75

Bidragene til hovedanlæg, forsyningsledning og stikledning betales af grundejer ved tilslutning.

Stikledning går 1 meter inden for skel, jordledning fra stikledning betales af forbruger.

Gebyr Excl. moms Incl. moms
Rykkergebyr  kr.  200,00  Momsfrit
Lukkerbrev  kr.  100,00  Momsfrit
For sen indsendelse af selvaflæsning  kr.  350,00  Momsfrit

Genåbningsgebyr

+ omkostninger ved lukning og genåbning

 kr.  500,00  625,00